LEDESTJERNER I STORMEN, BØRN LÆRER AT HJÆLPE ANDRE

Børn i Indonesien lærer at give Scientology assister til hinanden – og finde ro og glæde – i kølvandet på en katastrofe.

Da en stribe jordskælv ramte Indonesien, bragte Frivillige Hjælpere en meget nødvendig traumelindring til de unge.

Øen Lombok i Indonesien blev terroriseret af en række jordskælv og hundredvis af efterskælv over en periode på flere uger, hvilket resulterede i mere end 500 døde og at over 42.000 huse og 450 skoler blev skadet eller ødelagt.

Efterhånden som folk fik deres liv tilbage på sporet, hjalp Frivillige Hjælpere med at afhjælpe deres umiddelbare fysiske behov ved at skaffe mad, vand og tøj. Det blev snart klart, at de overlevende led mest af emotionelle traumer. Nogle var ude af stand til at sove i ugevis, idet de forventede det næste jordskælv, og undervisningen var gået i stå over hele øen, da børn og lærere var bange for at vende tilbage til skolerne.

Den indonesiske ansvarshavende for Frivillige Hjælpere, Abdi Surbakti, indså, at hvad hans folk havde brug for var ”traumelindring” – Scientology assister til at lindre angst og bekymring. Men han havde brug for en strategi til at nå ud til befolkningen: ”Ved at kontakte eleverne og uddanne dem kan vi få eleverne, der er uddannet, til at undervise deres mødre. Og så kan mødrene hjælpe fædrene.”

Surbakti kontaktede den første skole og etablerede en workshop for 250 elever. Da klasselokalerne var usikre, samlede de Frivillige Hjælpere dem i korridorerne og lærte dem at udføre Scientology assister. Resultaterne var øjeblikkelige og mirakuløse: Elevernes vedvarende frygt og apati blev omdannet til smil og livlig aktivitet. Da skoleinspektøren så forandringen, sagde han: ”Dette er vigtigt for at hjælpe eleverne med deres traumer efter jordskælvet. Ved at lære dette håber jeg, at jeg kan reducere frygten – ikke bare for eleverne, men vi lærere er også traumatiserede, så vi har også brug for dette.”

Pilot-workshoppen var en succes. De Frivillige Hjælpere begyndte systematisk at besøge skoler, fra børnehaveklassen op til de sidste klasser, hvor de leverede workshops i Scientology traumelindring.

Så skete der det, at et jordskælv på 7,5 ramte kystbyen Palu, Sulawesi, 1.650 km borte, der skabte en tsunami i sit kølvand, som man vurderede dræbte 4.340 indbyggere. Surbakti videregav deres skole-workshops i Lombok til et lokalt hold, som han havde uddannet, og fløj til Palu. Situationen var den samme her. En Frivillig Hjælper sagde: ”Nogle af skolerne i Palu er stadig ikke aktive på grund af de seneste rystelser, og de mindes stadig, at en af skolerne blev opslugt af mudder under jordskælvet.”

VM-holdet kopierede mønstret fra Lombok og etablerede straks traumelindring-workshops i skolerne. Resultaterne var lige så mirakuløse. En Frivillig Hjælper bemærkede: ”Eleverne føler sig mere muntre efter at have fået assister. De føler sig som født på ny. Og når lærerne giver assister til deres børn derhjemme, elsker børnene assister og vil have mere.”

”Ved at lære dette håber jeg, at jeg kan reducere frygten – ikke bare for eleverne, men vi lærere er også traumatiserede, så vi har også brug for dette.”

Inspektøren på High School #3 i Palu sagde: ”I al denne tid er ingen tidligere kommet til denne skole med et sådant program. Det er noget, vi har ventet på, så vores elever kan vende tilbage til livet igen.”

I Palu uddannede de Frivillige Hjælpere også 14 skoleledere og lærere og gjorde dem til lokale ansvarlige, som kunne tage sig af hele deres lokalsamfund – foruden deres egne elever – og således videreføre uddannelsen i og leveringen af assister, når de Frivillige Hjælpere var taget bort.

Alt i alt og ud over alle andre former for hjælp, som de Frivillige Hjælpere bragte til 84.360 mennesker i Lombok og Palu, resulterede deres aktiviteter i, at der blev leveret 21.237 livgivende assister, og 8.815 nye mennesker blev uddannet, så de kunne fortsætte helingsteknologien.HJÆLP TIL AT GENSKABE HÅBET

HJÆLP TIL AT GENSKABE HÅBET

Frivillige Hjælpere står til rådighed over hele verden og er klar til at rykke ud til en hvilken som helst katastrofe døgnet rundt. Dit bidrag vil finansiere Frivillige Hjælperes rejser såvel som mad, vand, telte og medicinske forsyninger til ofre for katastrofer.