Religionens indflydelse i samfundet
Den Frivillige Hjælpers rolle
af L. Ron HubbardI 1973 udførte grundlæggeren af Dianetics og Scientology L. Ron Hubbard et sociologisk studium i New York, og han fandt et samfund, der på dramatisk vis var blevet værre end den by, han huskede fra tidligere. På grundlag af dette studium forudsagde han præcis, hvor samfundet var på vej hen: udbredt umoralitet, vold som sport og ikke mindst politik i form af terrorisme.

Der var brug for at hjælpe folk med at blive i stand til at leve et ordentligt liv og skabe en fremtid. For at imødekomme dette behov skitserede L. Ron Hubbard planerne for en græsrodsbevægelse, der igen ville bibringe disse værdier til samfundet og således stoppe tilbagegangen: Frivillige Hjælpere-programmet.
 

I dag står vi ved en historisk skillelinje, og hvad, vi gør i dag vil være afgørende for, om verden forbedres, eller om den vil fortsætte med at glide ud i en ny mørk tidsalder.

Det er vigtigt at forstå, at dårlige situationer ikke bare opstår af sig selv. Det kulturelle forfald, vi ser omkring os, er ikke en tilfældighed. Det er blevet skabt. Medmindre man forstår dette, vil man ikke være rustet til at forsvare sig selv eller effektivt nå ud i samfundet.

Et samfund vil kunne overleve i tusinder af år, medmindre det bliver angrebet af fjendtlige kræfter indefra eller udefra. Hvor et sådant angreb finder sted, er de primære angrebsmål religiøse og nationale guder og helte, samfundets lederpotentiale og den enkeltes selvrespekt og integritet.

”Med religion opstår den første fornemmelse af fællesskab. Ens fornemmelse af fællesskab fremkommer som resultat af fælles oplevelser sammen med andre.”Det mest ømme punkt, en kultur har, er sandsynligvis dets religiøsitet. Hvor man kan ødelægge eller underminere de religiøse institutioner, kan man hurtigt nedbryde hele samfundsstrukturen eller lægge samfundet i ruiner.

Med religion opstår den første fornemmelse af fællesskab. Ens fornemmelse af fællesskab fremkommer som resultat af fælles oplevelser sammen med andre. Hvor en religiøs fornemmelse af fællesskab, og med det sand tillid og integritet, kan ødelægges, er et samfund, ganske som et sandslot, ude af stand til at forsvare sig selv mod det ubarmhjertige hav.

I de sidste hundrede år eller deromkring er religion blevet angrebet nådesløst. Vi har fået at vide, at det er ”opium for folket”, at det er uvidenskabeligt, at det er primitivt, kort og godt at det er et selvbedrag.

Men bag alle disse angreb mod organiseret religion var der et mere grundlæggende mål: Menneskets åndelighed, ens egen åndelige natur, selvrespekt og fred i sindet. Denne ”sorte propaganda” kan være lykkedes så godt, at man måske ikke længere tror, man er af åndelig beskaffenhed. Men jeg forsikrer jer, at det er I.

I virkeligheden har man ikke en sjæl, man er sin egen sjæl. Med andre ord, er du ikke denne bog,1 dit sygesikringsbevis, din krop eller dit sind. Du er dig.

  1. 1. Håndbog i Scientology, da denne artikel oprindeligt var indledningen til denne bog.