NYHEDER

SCIENTOLOGY KATASTROFEBEREDSKABSHOLDET HJÆLPER QUITO MED AT GRAVE SIG UD EFTER ET KATASTROFALT JORDSKRED

Scientology katastrofeberedskabsholdet hjælper Quito med at grave sig ud efter et katastrofalt jordskred

Scientology Frivillige Hjælpere fra Ecuador arbejder med redningsarbejdere og oprydningshold for at hjælpe byen med at komme sig.

Find ud af mere »


Hvem er Scientologys

Frivillige Hjælpere?

Frivillig Hjælper-programmet blev lanceret for mere end 30 år siden på opfordring af Scientologys grundlægger L. Ron Hubbard.

Efter at have bemærket en enorm nedgang i niveauet af etik og moral i samfundet, og en deraf følgende stigning i stoffer og kriminalitet, skrev Hubbard: ”Hvis man ikke kan lide den kriminalitet, grusomhed, uretfærdighed og vold i dette samfund, kan man gøre noget ved det. Man kan blive FRIVILLIG PRÆST og hjælpe med til at civilisere samfundet, bibringe det samvittighed, venlighed, kærlighed og frihed fra lidelser ved lidt efter lidt at indpode tillid, anstændighed, ærlighed og tolerance.” Få mere at vide >>


Scientology Frivillige Hjælpere

GRATIS KURSER ONLINE

Scientology tilbyder praktiske løsninger til at hjælpe dig med at forbedre forholdene i dit liv og livet for dem omkring dig. Alle de praktiske teknikker, der anvendes af Frivillige Hjælpere, er hentet fra kapitlerne i Håndbog i Scientology. Sammenlagt giver disse kapitler alle de værktøjer, du har brug for til at konfrontere og løse stort set enhver livssituation: fra løsning af ægteskabelige stridigheder til at redde en ven fra stoffer og at lede en virksomhed til størst mulig fremgang.Få mere at vide >>


SEMINAR ANMODNING

Beboerne i dit lokalsamfund løber ind i virkelige problemer i deres dagligdag. Blandt dem er analfabetisme, stofmisbrug, ødelagte ægteskaber og uærlighed. Uden løsninger på disse problemer er samfundsledernes arbejde mindre effektivt, end det kunne og burde være. Men der er løsninger – løsninger der virker – og man kan nemt få fat på dem hos Scientologys Frivillige Hjælpere.

Find ud af mere »


RELIGIONENS INDFLYDELSE I SAMFUNDET AF L. RON HUBBARD

I 1973 udførte grundlæggeren af Dianetics og Scientology L. Ron Hubbard et sociologisk studium i New York, og han fandt et samfund, der på dramatisk vis var blevet værre end den by, han huskede fra tidligere. På grundlag af dette studium forudsagde han præcis, hvor samfundet var på vej hen: udbredt umoralitet, vold som sport og ikke mindst politik i form af terrorisme.

Der var brug for at hjælpe folk med at blive i stand til at leve et ordentligt liv og skabe en fremtid. For at imødekomme dette behov skitserede L. Ron Hubbard planerne for en græsrodsbevægelse, der igen ville bibringe disse værdier til samfundet og således stoppe tilbagegangen: Frivillige Hjælpere-programmet.

Find ud af mere »