NÅR UD TIL THAILANDSKE FAMILIER OG BØRN MED REDSKABER TIL ET BEDRE LIV

Frivillige Hjælpere uddanner elever i Wat Prapathanporn-skolen i at give assister.

De Frivillige Hjælpere i Thailand arbejder for at bringe freden tilbage til en nation under militærstyre.

Lumpini Park i Bangkok, Thailand, er opkaldt efter Lumbini, Nepal, Buddhas fødested. Den blev oprindeligt etableret på en kongelig ejendom i 1920’erne af Kong Rama VI. Ligesom parken bærer den buddhistiske nation en ånd af tolerance, ro og fred. Dog med et militærstyre på plads siden magtovertagelsen i 2014 er der krusninger på Thailands dam.

Det gule telt med tre spir fra Scientology Frivillige Hjælperes Goodwill-turné for Sydøstasien bragte en gnist af håb tilbage til Lumpini Park. Lederen af Si Racha Røde Kors forrettede indvielsen, og så fulgte en optræden med sejrstrommer og thai-dansere – der traditionelt blev brugt til at opløfte moralen hos thai-soldater i krigstid – som bragte smil frem hos deltagerne. Da teltet var åbnet, blev der afholdt seminarer om Assister ved sygdom og skader, Mål og targets og et tredje i Kommunikationskurset.

Da thaifolk lever længere og får færre børn, blev familiestrukturen rykket væk fra udvidede familier, der plejede at give folk et lokalsamfund og støttesystem. Samtidig efterlader forældre i fattige landdistrikter deres børn til bedsteforældrene, mens de søger efter bedre økonomiske muligheder i byområderne.

”’Der kan gøres noget ved det’-teltet ankom til Thailand for at bistå borgerne til at forbedre deres evner.”

Så de Frivillige Hjælpere fokuserede på støtten til børn og familieenheden. I overensstemmelse med dette gav de en række seminarer på Wat Prapathanporn-skolen, der nåede ud til 139 elever såvel som deres lærere. Seminarerne fokuserede på redskaber til at være glad, og hvordan man leverer assister for at hjælpe med åndelige og fysiske lidelser. De uddannede yderligere medlemmer fra Village Health Volunteers i assister.

Universal Daily News bekendtgjorde, at ”’Der kan gøres noget ved det’-teltet ankom til Thailand for at bistå borgere i at forbedre deres evner”. Turnéen nåede mere end 30.000 mennesker med et budskab om håb i den første måned, og de er først lige begyndt.KENDSGERNINGER

GOODWILL-TURNÉER NÅR UD OVERALT
Ingen steder er for langt væk eller glemt for Scientologys Frivillige Hjælperes Goodwill-turnéer.

549

STEDER

blev besøgt på international basis af de Frivillige Hjælperes Goodwill-turnéer i det forløbne år

23.378

FOLK UDDANNET

som Frivillige Hjælpere af Goodwill-turnéer blot i det forløbne år

60.500

KILOMETER REJST

af Goodwill-turnéer i år for at nå ud til alle, hvor som helst

135.681

FRIVILLIGE TIMER

bidrog på et år ved at levere L. Ron Hubbards teknologi for katastrofeberedskab og til at løse livets problemer

336.491

MENNESKER

har fået personlig hjælp af Goodwill-turnéer i årHJÆLPER MED AT BRINGE LETTELSE

Frivillige Hjælpere står til rådighed over hele verden og er klar til at rykke ud til en hvilken som helst katastrofe døgnet rundt. Dit bidrag vil finansiere rejser for frivillige såvel som mad, vand, telte og medicinske forsyninger til ofre for katastrofer.