Der er behov for Scientology Frivillige Hjælpere til katastrofeindsatsen i Haiti

Koordinatoren af Scientology Frivillige Hjælperes katastrofeberedskab har opfordret Frivillige Hjælpere til at rejse til Haiti, som svar på jordskælvet i størrelsesordenen 7,0 den 12. januar 2010. Haitis premierminister Jean-Max Bellerive anslår, at dødstallet fra jordskælvet, som ødelagde det meste af hovedstaden Port-au-Prince, kan nå op på flere hundrede tusinde. Mangel på ressourcer og den dårlige infrastruktur i Haiti, det mindst udviklede land på den vestlige halvkugle og et af de fattigste i verden ifølge det amerikanske udenrigsministerium, hæmmer i særdeleshed eftersøgnings- og redningsarbejdet og plejen af de overlevende.

For information om hvordan du bliver del af de Frivillige Hjælpere i Haiti eller sponsorerer en frivillig, der vil tage af sted, kontakt de Frivillige Hjælperes katastrofeberedskabskoordinator på vm@volunteerministers.org