Religionens indflydelse i samfundet
af L. Ron Hubbard
(fortsat)

Det er en selvfølge, at går man i gang med at finde fejl ved noget, ligger der det i det, at man ønsker at gøre noget ved det, og at man ville gøre det, hvis man kunne. Hvis man ikke kan lide kriminalitet, grusomhed, uretfærdighed og vold i dette samfund, kan man gøre noget ved det. Man kan blive FRIVILLIG HJÆLPER og hjælpe med til at civilisere samfundet, ved at give det samvittighed, venlighed, kærlighed og frihed fra lidelser ved at bibringe det tillid, anstændighed, ærlighed og tolerance.

Kort sagt opfylder en Frivillig Hjælper definitionen på religion i denne stadig mere kyniske og håbløse verden.

Lad os endnu engang se på definitionen af religion.

Et samfund har, for at overleve godt, brug for mindst lige så mange Frivillige Hjælpere, som der er politibetjente.Religion kan med få ord defineres som en tro på åndelige væsner. Mere bredt kan religion defineres som et system af overbevisninger og praksisser, ved hjælp af hvilke en gruppe mennesker kæmper med de afgørende problemer i menneskets tilværelse. Den kvalitet, at være religiøs, antyder to ting: først en tro på, at ondskab, smerte, fortvivlelse og uretfærdighed er fundamentale forhold i tilværelsen; dernæst en samling praksisser og tilhørende hellig tro, som udtrykker en overbevisning om, at mennesket til sidst kan reddes fra disse forhold.

Således er en Frivillig Hjælper et menneske, der hjælper sine medmennesker frivilligt ved at bringe formål, sandhed og åndelige værdier tilbage i andres tilværelse.

En Frivillig Hjælper lukker ikke sine øjne for smerte, ondskab eller tilværelsens uretfærdigheder. I stedet er han uddannet til at håndtere disse ting og hjælpe andre med at opnå lindring fra dem, såvel som ny personlig styrke.

Hvordan opnår en Frivillig Hjælper sådanne mirakler? Han bruger grundlæggende set teknologien i Scientology til at ændre tilstande til det bedre – for sig selv, sin familie, sine grupper, venner, kollegaer og menneskeheden.

Et samfund har, for at overleve godt, brug for mindst lige så mange Frivillige Hjælpere, som der er politibetjente. Et samfund får, hvad det koncentrerer sig om. Ved at koncentrere sig om åndelige værdier i stedet for kriminalitet, kunne en ny dag stadig gry for mennesket.