Scientology Frivillige Hjælperes Goodwill-turné i Indien, interview med lederen – del II

Ms. Marion Whitta

Siden den ankom til Indien i september 2005, har Scientology Frivillige Hjælperes Goodwill-turné i Indien leveret uddannelse til fagfolk inden for mange områder. Turnéens leder, Fr. Marion Whitta, beskriver det arbejde, de har udført.

S: Hvor mange mennesker har du trænet i teknologien udviklet af L. Ron Hubbard, siden du ankom til Indien?

M.W.: Vi har trænet langt over 30.000. Der har været enorm interesse for vores programmer.

S: Fortæl os om uddannelsen af Maharashtra Civilforsvars instruktører efter Mumbai terrorangrebet. Hvordan kom det i stand?

M.W.: Vi var i Mumbai med Goodwill-turnéen flere måneder før terrorangrebene den 26. november 2008, og vi skyndte os tilbage og arbejdede med katastrofeberedskabsagenturer og lægepersonale for at genoprette ro og orden og hjælpe ofrene. I samarbejde med dekanen for Sir JJ Hospital arbejdede vi på afdelingerne med at yde logistisk støtte til lægepersonalet, der plejede ofrene.

Da de hørte om vores arbejde, bad kommandant-generalen for Maharashtra Civilforsvar os om at træne 40 af sine undervisere, som til gengæld trænede 15.000 civilforsvarsarbejdere hvert år. Vi trænede dem i Scientology katastrofeberedskab specialistkurset, og som en følge af dette programs succes, bad Gujarat hjemmeværn og civilforsvaret os om også at uddanne deres trænere, hvilket vi har gjort.

Vi har også trænet de 30 West Bengal civilforsvars-stabsmedlemmer, der træner alle nye medlemmer af deres korps, samt medarbejdere ved de nationale katastrofeberedskabsstyrker.

S: Har du også arbejdet med hospitalets personale?

M.W.: Ja. Et af de mest populære værktøjer for Frivillige Hjælpere er Scientology assister – enkle procedurer der er udviklet af Scientology grundlægger L. Ron Hubbard, som behandler de følelsesmæssige og åndelige faktorer i stress, traumer, sygdom og skade.

For sundhedspersonale giver disse teknikker god mening. På sygehuse over hele Indien har sygeplejersker, lærere og hospitalsansatte været ivrige efter at indføre Scientology assist-teknologi, fordi de oplever resultaterne. Patienter og deres familier er roligere, mere udadvendte, mindre bekymrede og mere selvsikre.

Også i Lucknow uddannede vi fakultetet for Vivekananda Poliklinik i at give Scientology assister på opfordring af Swami Muktinathanda, der sagde: ”Vi har forsøgt at forbedre hospitalet på forskellige måder, men med Scientology teknologier har vi oplevet væsentlige forbedringer, så vidt angår vores sygeplejerskers holdning.” Som et resultat af det anmodede klinikkens administrator om, at vi trænede alle hospitalets vejledere, så de kunne indarbejde Scientology assister i skolens sygeplejerske-uddannelse.

I Calcutta trænede vi også vejledere på større hospitaler såsom BM Birla og CMRI (Calcutta Medical Research Institute) på specialistkurset i Scientology katastrofeberedskab.

Læs del I her